Advokát

JUDr. Bohuslav Majchrák

Vysokoškolské vzdelanie v odbore právo získal v roku 1987 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde mu bol udelený i titul doktor práv (1989). Právne služby ako advokát poskytuje nepretržite od roku 1990, spočiatku ako fyzická osoba a od roku 2004 ako spoločník a konateľ spoločnosti – advokátskej kancelárie JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.. Za vyše 25 rokov výkonu advokácie nadobudol cenné skúsenosti takmer vo všetkých odvetviach práva, najmä v oblasti obchodného a občianskeho práva, či v zastupovaní klientov v konaniach pred súdmi, úradmi či pi riešení zmluvných vzťahov obchodných spoločností a tiež fyzických osôb. Právne služby a pomoc dlhodobo poskytoval a poskytuje klientom nielen zo Slovenskej republiky, ale aj zo zahraničia. Ovláda tiež český a chorvátsky jazyk.

Advokátsky koncipient

Mgr. Tadeáš Majchrák

Vysokoškolské vzdelanie v odbore právo ukončil s vyznamenaním v roku 2016 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde mu bol udelený titul magister. Popri štúdiu na univerzite pôsobil ako právny asistent v medzinárodnej advokátskej kancelárii so sídlom v Bratislave (2013-2015) a vykonával tiež stáže u predsedu senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (2015-2016). Od roku 2016 je advokátskym koncipientom advokátskej kancelárie JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.. Ovláda tiež český a anglický jazyk.

Administratíva

Katarína Hamacková

Zmluvný dodávateľ služby.