.
Hlavná stránka
Právne služby
Stavovský orgán
Užitočné odkazy
Kontakt
iuris praecepta haec sunt: honeste vivere alterum non laedere, suum cuique tribuere – právne pravidlá sú tieto: čestne žiť, nikomu neubližovať a každému priznať, čo mu patrí (Ulp. D. 1, 1, 10, 2). 
Hlavná stránka

 

     Naša spoločnosť bola založená za účelom výkonu advokácie v súlade so zákonom o advokácii č.586/2003 Z.z. účinným od 1. januára 2004 a po svojom vzniku dňa 1. marca 2004 sa tiež stala právnym nástupcom advokáta JUDr. Bohuslava Majchráka, ktorý advokáciu vykonával ako fyzická osoba od 01.07.1990.

     Jediným predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie právnych služieb výkonom advokácie, za ktorý sa považuje zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.    

      Hlavnými piliermi výkonu advokácie vo vzťahu ku klientom sú čestnosť, zodpovednosť a vzájomná dôvera. Sme zástancovia názoru, že advokát sa prezentuje výhradne kvalitným výkonom svojho povolania. Vyriešenie Vášho problému je preto pre nás vždy výzvou.

  JUDr. Bohuslav Majchrák, advokát a konateľ

 
 
Pracovisko kancelárie: Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca, Slovenská republika
tel: 00421 (0)41 43313 21, 00421 (0)917 988602 , e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.