Zastupovanie osôb (rodičov a iných osôb) pri výkone súdnych rozhodnutí, ktorým súdy rozhodli o starostlivosti o maloletého alebo o styku s maloletým. V prípade, ak rodič nerešpektuje právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo rozhodnuté o starostlivosti o maloletého (napr. výkon rodičovských práv a povinností a iné) alebo o styku s maloletým, napr. odmieta dieťa vydať na styk druhému rodičovi, oprávnená osoba (zväčša druhý rodič) sa môže na súde domáhať núteného výkonu tohto rozhodnutia súdom, ktorý disponuje právomocami spôsobilými privodiť nápravu (výzva na dobrovoľné splnenie povinnosti, ukladanie pokút, zmrazenie dávok, odňatie dieťaťa a pod.).