• zastupovanie osôb pri podávaní sťažností na Ústavný súd Slovenskej republiky pre porušenie základných práv fyzických a právnických osôb garantovaných Ústavou SR najmä zo strany súdov a iných orgánov verejnej moci (právo na spravodlivé súdne konanie, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a pod.)
  • zastupovanie pri podávaní sťažností na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu