• obhajoba v trestnom konaní vo vybraných majetkových trestných činoch a trestných činoch z dopravy
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní